โรงเรียนบ้านหนองบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •                    ภายในปี พ.ศ. 2557 โรงเรียนบ้านหนองบัวและโรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)มุ่งจัดการศึกษาให้ได้คุุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นคุณธรรมนำความรู้ มัทักษะพื้นฐาน

  อาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:54:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไมตรี บนปาก
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอำภา นิยมสุข

 • นางสาวนิตยา หิรณรมย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,203
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: ืืืืnongbua_ac@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มลิวรรณ กุลแก้ว โทรศัพท์: 0937191324 อีเมล์: ิnongbua_ac@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]