โรงเรียนบ้านหนองบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • ช่องทางเรื่องร้องเรียน
  • ถาม - ตอบ

   

 • ดาวโหลด
 • เอกสารต่างๆ
  1. หลักสูตรสถานศึกษา
  2. แผนปฏิบัติการ
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •                    ภายในปี พ.ศ. 2557 โรงเรียนบ้านหนองบัวและโรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)มุ่งจัดการศึกษาให้ได้คุุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นคุณธรรมนำความรู้ มัทักษะพื้นฐาน

  อาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 15:14:18 น.

โรงเรียนบ้านหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: nongbua_ac@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายปราโมทย์ เสนาคำ โทรศัพท์: 0940067157 อีเมล์: etuphingrang@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]