โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่  ๑๒๖  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านง่อน(วัดโพธิ์ศรี ๒)  
  ก่อตั้งเมื่อวันที 
  ๒๙  ธันวาคม  พ..  ๒๔๗๙  โดยมีนายเหรียญ   อุปพงศ์  เป็นครูใหญ่คนแรก  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา    ปีที่ ๑ –  ต่อมาในวันที่  ๙  เมษายน  พ..  ๒๕๑๕  มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน  ได้จัดหาทุนก่อสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่ซึ่งย้ายมาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านง่อนในเนื้อที่ ๘ ไร่ ๓ งาน ๕๙ ตารางวาและได้มอบอาคารเรียนในวันที่ ๒   กันยายน พ.๒๕๑๖  และให้ตั้งชื่อโรงเรียนใหม่ว่า  โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖”  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖  มีเนื้อที่ ๘  ไร่ ๓  งาน  ๕๙  ตารางวา  ให้บริการ การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๓  มีนักเรียนทั้งหมด ๑,๕๐๔ คน จำนวนห้องเรียน ๔๑ ห้องเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:54:52 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายแกล้วกล้า ประชานันท์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุพรรณ เอ้มะราช
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนิมิต สัตถาผล
 • แนะนำบุคลากร

 • นายเสด็จ แก้วแสนเมือง

 • นางรุ่งทิพย์ ลาผมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,565
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042-772990 อีเมล์: school_126@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เสด็จ แก้วแสนเมือง โทรศัพท์: 0918692369 อีเมล์: prathommp126@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]