โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายทองอ่อน  ธรรมจิตร        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

  2.นายจำเนียร  สุวรรณเพชร            กรรมการ

  3.นายสุพัฒน์  พวงพันธ์                กรรมการ

  4.นายปวัน   รักเสมอวงค์              กรรมการ

  5.นายทองปาน  เปลี่ยมปิด            กรรมการ

  6.นายชูชาติ  กาวี                     กรรมการ

  7.นายประสพ   กัลยา                กรรมการ

  8.นายประภาส  พลเยี่ยม             กรรมการ

  9.นายสมพร  เสนเสนา              กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:54:50 น.

โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปรียะพร วงษาจันทร์ โทรศัพท์: 0929498308 อีเมล์: sugar.redseed@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]