โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

  1. นายบุญโฮม   เสนาชัย       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

  2. นายสมเดช  ไชยมาตร       กรรมการ

  3. นายปราโมช  สิทธิพรหม    กรรมการ

  4. นายพิชัยยุทธ  นามแสน     กรรมการ

  5. นายวันชาติ  ศรีกัลลา         กรรมการ

  6. นายวันชัย  ทุมประสิทธิ์      กรรมการ

  7. นายชาติ  ชุติกรณ์              กรรมการ

  8. นายสุรศักดิ์ ธนสรรวนิช       กรรมการ

  9. นายเอกราช เกษศรี           กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:54:50 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042729084 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายนคร พรหมสาขา ณ สกลนคร โทรศัพท์: 0872336807 อีเมล์: mathcomper@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]