โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา  2558

  1. เด็กหญิงอาภาภรณ์  พันธะสา         ประธานกรรมการ

  2. เด็กชายถิรพงศ์    ทิมถาวร               รองประธาน

  3. เด็กหญิงจิรภัทร  รักษาแสง              กรรมการ/เลขานุการ

  4. เด็กหญิงจิตรลดา  รักษาแสง           กรรมการ/เหรัญญิก

  5. เด็กหญิงพิชญา  ทราฤทธิ์                กรรมการ/สาธารณสุข

  6. เด็กชายเฉลิมวงศ์  สุทธิวงศ์            กรรมการ/สารวัตรนักเรียน

  7. เด็กชายกิตติกร  พันธะสา                กรรมการ/วิชาการ

  8. เด็กชายจิตติพงษ์  สวนทอง            กรรมการ/วิชาการ

  9. เด็กชายคเชนทร์  พานวงศ์              กรรมการ/วิชาการ

  10.เด็กชายธนภัทร  สุพันธะ                กรรมการ/วิชาการ

  11.เด็กชายสรรติภาพ  เริ่มรักษ์            กรรมการ/วิชาการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:54:50 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042729084 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายนคร พรหมสาขา ณ สกลนคร โทรศัพท์: 0872336807 อีเมล์: mathcomper@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]