โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

  1.  ขยายโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างสมบูรณ์

  2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐาน

  3.  โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

  4.   พัฒนาบุคลากร สู่ความเป็นมืออาชีพ

  5.   จัดระบบบริหาร สู่ความเป็นเลิศ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:54:50 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042729084 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายนคร พรหมสาขา ณ สกลนคร โทรศัพท์: 0872336807 อีเมล์: mathcomper@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]