โรงเรียนบ้านแพงน้อย


ประวัติโรงเรียนบ้านแพงน้อย

 

โรงเรียนบ้านแพงน้อยตั้งเมื่อวันที่  25  เมษายน  2498  มีครู  1  คน  นักเรียน  32  คน  ปี  2515  ได้อาคารเรียนแบบ ป 1ฉ  ขนาด  2  ห้องเรียน  ปี  2518  ได้บ้านพักครู  ปี 2527  ได้อาคารเรียนแบบ  สปช.102  ขนาด  3  ห้องเรียน  ปัจจุบันมีนายสุริยัน  จันทร์คามคำ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  มีครู  2  คน  นักเรียน  23  คน  เปิดสอน ป.1 - ป.6

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-08-04 10:20:29 น.

นายสุริยัน จันทร์คามคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแพงน้อย

นายฤาชัย ช่วยรักษา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแพงน้อย โทรศัพท์: 042790685 อีเมล์: Ilovecom15@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฤาชัย ช่วยรักษา โทรศัพท์: 0819647334 อีเมล์: Ilovecom15@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ