โรงเรียนบ้านแพงน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ประวัติโรงเรียนบ้านแพงน้อย

 

โรงเรียนบ้านแพงน้อยตั้งเมื่อวันที่  25  เมษายน  2498  มีครู  1  คน  นักเรียน  32  คน  ปี  2515  ได้อาคารเรียนแบบ ป 1ฉ  ขนาด  2  ห้องเรียน  ปี  2518  ได้บ้านพักครู  ปี 2527  ได้อาคารเรียนแบบ  สปช.102  ขนาด  3  ห้องเรียน  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแพงน้อย ได้มาเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านแพงใหญ่ ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 25559  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559  โดยมีนายไมตรี  สัพโส  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  มีครู  2  คน  นักเรียน  18  คน  เปิดสอน ป.1 - ป.6

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-20 10:38:11 น.

นายไมตรี สัพโส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแพงน้อย

นายฤาชัย ช่วยรักษา
นางรัตนาพร ช่วยไชยศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

898
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแพงน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โทรศัพท์: 042790685 อีเมล์: Ilovecom15@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฤาชัย ช่วยรักษา โทรศัพท์: 0819647334 อีเมล์: Ilovecom15@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]