โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ประวัติโรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย

 

โรงเรียนเดิมชื่อโรงเรียนบึงทวายวิทยาคาร ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านบึงทวาย ต่อมานายพาดี  มานันที ได้บริจาคที่ดิน ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา ได้ก่อตั้งเป็นโรงเรียนปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่หมู่ ๙ บ้านหนองสลาม ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๔๖๘ มีนักเรียนในเขตบริการ ๔ หมู่บ้าน คือ บ้านบึงทวาย บ้านบึงน้อย บ้านหนองบัว และบ้านหนองสลาม

เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล ๑-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

โรงเรียนเดิมชื่อโรงเรียนบึงทวายวิทยาคาร ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านบึงทวาย ต่อมานายพาดี  มานันที ได้บริจาคที่ดิน ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา ได้ก่อตั้งเป็นโรงเรียนปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่หมู่ ๙ บ้านหนองสลาม ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๔๖๘ มีนักเรียนในเขตบริการ ๔ หมู่บ้าน คือ บ้านบึงทวาย บ้านบึงน้อย บ้านหนองบัว และบ้านหนองสลาม

เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล ๑-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-06-20 13:44:43 น.

นายตุรัตน์ วงศ์เครือศร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองบึงทวาย

นายไสว เคะนะอ่อน
นายสัมฤทธิ์ คณานันท์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

940
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 042-766098 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: มาลินี คำชมภู โทรศัพท์: 0819665182 อีเมล์: malenee1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]