โรงเรียนท่าแร่ศึกษา


ประวัติโรงเรียนท่าแร่ศึกษา

 

ประวัติโรงเรียนท่าแร่ศึกษา
โรงเรียน ท่าแร่ศึกษา ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2527 เปิดทำการสอนครั้งแรกในระดับชั้น ม.1 มีนักเรียนจำนวน 120 คน โดยอาศัยอาคารหอประชุมของโรงเรียนท่าแร่วิทยาเป็นสถานที่เรียน มีนายถาวร บุตรธนู อาจารย์ 2 จากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล มาทำหน้าที่ดูแล ก่อนที่ทางราชการจะแต่งตั้งผู้บริหารมาดำรงตำแหน่ง

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2528 ได้ย้ายสถานที่ตั้งของโรงเรียนมายังบริเวณบ้านหนองบัวทอง ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เส้นทางสายสกลนคร- นครพนม ห่างจากบ้านท่าแร่ 3 กิโลเมตร บนที่ดินซึ่งนายกำมะหยี่ หาญรินทร์ บริจาคให้จำนวน 58 ไร่ 1งาน 66 ตารางวา และนายบัวลืม ยงบรรทม บริจาคให้จำนวน 1 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา รวมที่ดินของโรงเรียน 1 แปลง จำนวน 60 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา

ผู้บริหารโรงเรียนคนแรกชื่อนายประมวล อินทรศรี ปัจจุบันโรงเรียนจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 487 คน ข้าราชการครูจำนวน 23 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน นักการภารโรง 1 คน อาคารเรียน 4 หลัง อาคารประออบ 2 หลัง ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน ชื่อนายบุญส่ง จอมหงษ์ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งเมื่อปีการศึการศึกษา 2555

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าแร่ศึกษา
นายสว่าง เหนือกลาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าแร่ศึกษา

นายไสว วะสาร
นายประวัติ คุณแสน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าแร่ศึกษา โทรศัพท์: 042-741410 อีเมล์: trsc.ac.th@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: อนุสรณ์ จันทร์คามคำ โทรศัพท์: 0857550007 อีเมล์: anusorn09@live.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ