ประวัติโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง

 

โรงเรียนบ้านบัวราษฏร์บำรุง   ตั้งอยู่ที่บ้านบัว เลขที่ 194  หมู่ที่ 3  ถนนสายสูงเนิน - อากาศอำนวย ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  

        

                 เมื่อ พ.ศ. 2520  ประชาชนตำบลสว่างซึ่งปัจจุบันรวมถึงตำบลเชิงชุมด้วย ได้จัดหาที่ดินจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา   โดยนายประดิษฐ์   ลุนจักร  และนายกอง  ทุมกิจจะ  ได้บริจาคที่ดินจำนวน  39  ไร่  40  ตารางวา เมื่อ พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียน   เมื่อวันที่ 20  มีนาคม   2521  โดยกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ นายมนตรี  สุวรรณรงค์  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์มาดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่  เมื่อ พ.ศ. 2523  นายศิริ  สาระนันท์ อาจารย์ 1 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อ พ.ศ. 2525 โรงเรียนได้จัดซื้อที่ดินและได้บริจาคเพิ่ม รวมกับที่ดินที่มีอยู่ รวมจำนนวนทั้งสิ้น เป็น 52 ไร่ เมื่อพ.ศ. 2527 โรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท 2 รุ่นที่ 3 (ม.พ.ช.2 รุ่น 3 )   เป็นผลให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆและได้และได้แต่งตั้งนายประทวน  วิไลศิลป์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลมารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่จนถึงเดือนตุลาคม   เมื่อ พ.ศ. 2536 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้นาย ทองจันทร์  พิลาวรรณ มารักษาการในตำแหน่งอจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง   เมื่อพ.ศ. 2536 นาย ลิขิต  คำภูแสน อาจาย์ใหญ่โรงเรียน โพนงามศึกษา มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฏร์บำรุง    เมื่อ พ.ศ. 2542 นายวีรยุทธ  สัตถาผล  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง จนถึง พ.ศ. 2544      เมื่อ พ.ศ. 2544 นายสถาพร  โชว์สูงเนิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง จนถึง พ.ศ. 2547     เมื่อพ.ศ. 2547 นายอุทัย   เจริญธรรม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง    เมื่อพ.ศ 2554  นายสาทิน  ไชยรา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง จนถึงปัจจุบัน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-06-15 17:40:20 น.

นายสาทิน ไชยรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบัวราษฎร์บำรุง
นายประหยัด สัสดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบัวราษฎร์บำรุง

นางเยาวลักษณ์ โคตรพรม
นางวัลภา กองศรีหา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

25
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทรศัพท์: 042-973009 อีเมล์: banbuaschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มนัสนันท์ การุญ โทรศัพท์: 0933575488 อีเมล์: kanyarut_line@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]