ประวัติโรงเรียนโพนพิทยาคม

 

โรงเรียนโพนพิทยาคม ประกาศตั้งเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2523 โดยวันเปิดทำการสอนครั้งแรก ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2523 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
มีพื้นที่ 46 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา บนที่ดินราชพัสดุเลขที่ โฉนด เลขที่ สน.409 โดยเจ้าของที่ดินได้บริจาค คิดเป็นมูลค่า 230,000.00 บาท
มีอาณาเขตทิศเหนือติดที่ดินเอกชน ทิศใต้ติดสนามกีฬาประจำอำเภอ ทิศตะวันออกติดถนนอ้อมแก้ว – ห้องโจด และทิศตะวันตกติดที่ดินเอกชน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-09-29 09:53:20 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพนพิทยาคม
นายวัชระ บุรีมาต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โพนพิทยาคม

นางมัณฑณา อินธิแสง
นายปัณณวัฒน์ กิตติพิชญา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโพนพิทยาคม โทรศัพท์: 042170446 อีเมล์: ppkschool@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: จักรกฤช จันทรวีระกุล โทรศัพท์: 0872187951 อีเมล์: jakgrich@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ