โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ประวัติโรงเรียนบ้านโพนสว่าง

 

                    วันที่ 1   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2484  จัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่บ้านโพนบก   ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม โดยอาศัยศาลาวัดศรีสวาสดิ์เป็นอาคารเรียน มี จำนวนนักเรียน 52 คน  โดยมีนายคำช่วง  ทองแสง   เป็นครูใหญ่คนแรก

                   - พ.ศ.  2489    ชาวบ้าน  และ เจ้าอาวาสวัดบ้านโพนบก  และ นายสนธิ์   ยะภักดี  ซึ่งรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ในขณะนั้น  ได้ย้ายมาเรียนที่อาคารชั่วคราว บริเวณทิศเหนือของหมู่บ้าน และต่อมาได้เปลี่ยนสถานที่ กับนายเหี่ยว  ริปูหนอง  ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน ชาวบ้านร่วมกันถางป่า และสร้างอาคารเรียนชั่วคราว กว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตร

                   - พ.ศ. 2507 คณะครูและชาวบ้านร่วมกันตัดไม้เพื่อสร้างอาคารเรียนถาวร โดยทางราชการได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างอาคาร ชาวบ้านจึงนำไม้ไปสร้าง อาคารหอประชุม

                   - พ.ศ.2507 ทางราชการได้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ จำนวน 3 ห้องเรียน   งบประมาณ 40,000 บาท

               - พ.ศ.2515 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านโพนบกเป็นโรงเรียนบ้านโพนสว่าง และแยกออกจาก เขตการปกครองตำบลบ้านเอื้อง เป็นตำบลโพนสว่าง

                   - พ.ศ.2521 เริ่มสอนตามหลังสูตรใหม่ เปิดเรียนระดับชั้น ป.5 ทางราชการสร้างบ้านพักครูแบบองค์การจำนวน 2 ห้องนอน  งบประมาณ 45,000 บาท และแยกจากองค์การบริหาร  ส่วนจังหวัดมาขึ้นตรงต่อสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

                     - พ.ศ.2523 ทางราชการสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. จำนวน 2 ห้องเรียน งบประมาณ 240,000 บาท

                            - พ.ศ.2526 ทางราชการสร้างอาคารเรียน แบบ นพ.002 จำนวน 3 ห้องเรียน  งบประมาณ 599,700 บาท

                                    - พ.ศ.2526 ทางราชการสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ 203/26   งบประมาณ 349,000 บาท  วันที่ 1 พฤษภาคม  2527 ได้รับงบประมาณเปิดสอนนำร่องระดับชั้นปฐมวัย

  • พ.ศ. 2528 ทางราชการได้สร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.1จำนวน 1 หลัง   งบประมาณ 15,000 บาท                                                                                                                                   

- พ.ศ. 2529 สภาตำบลโพนสว่าง ได้ขุดสระน้ำแบบ  กสช. 2529  กว้าง 55 เมตร ยาว 80 เมตร   ลึก 3 เมตร จำนวน 1 บ่อ

-   พ.ศ. 2532 ได้เกิดไฟไหม้อาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ. ทางราชการได้สร้างอาคารเรียนทดแทนแบบ  สปช.105/29  งบประมาณ 1,503,000 บาท

- พ.ศ.2535 ทางราชการได้สร้างบ้านพักครูแบบ สปช.505/35

งบประมาณ 200,000 บาท

- พ.ศ.2542 ทางราชการได้ก่อสร้างส้วมแบบ สปช.601 /26 จำนวน 4 ที่

งบประมาณ 100,100 บาท

- พ.ศ. 2552  ทางราชการได้สร้างอาคารเรียน แบบแสปช.105/29 จำนวน  4  ห้องเรียน งบประมาณ2,618,600  บาท

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-01 09:58:28 น.

นายดวงจันทร์ อัคติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพนสว่าง

นางอรพิน แสงอินทร์
นางพัชราพร หาญสนาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

903
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพนสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โทรศัพท์: 042063249 อีเมล์: Ponsawang @ friends.co.
เว็บมาสเตอร์:: ยุทธพันธ์ ภักดี โทรศัพท์: 0862374471 อีเมล์: yut_pugdee@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]