• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

            โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ มุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เน้นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ใช้เทคโนโลยี ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สำนึกในคุณค่าของสถาบันชาติ ศาสนา        พระมหากษัตริย์ และศิลปวัฒนธรรม  เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบและชื่นชมในสถาบัน

  ปรัชญา

  “ ปัญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต”

  ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลก

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:25:11 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธีระพงษ์ วีระชานนท์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกมลลักษณ์ สิทธิรัตน์ ณ นครพนม

 • นางสาวญาณิกา อ้อมณฑาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,079
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: nahuabor.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จินตนา จ่าเห็ม โทรศัพท์: 0808060797 อีเมล์: krujintana.nb@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]