โรงเรียนบ้านป่าแดง


ประวัติโรงเรียนบ้านป่าแดง

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

             ในปี พ.ศ. 2487  ได้จัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้น โดยมีนายโม  จันทรสาขา  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โดยมีนักเรียน 164 คน  เป็นชาย 90 คน เป็นหญิง  74 คน  โดยทำการเรียนการสอนที่ศาลาวัด

             14 พฤษภาคม  2512  ในช่วงที่นายโพธิ์  นารีนุช ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ได้สร้าง  อาคารเรียน ป.1ฉ แล้วเสร็จ

            ในปี พ.ศ.2525 ได้รับจัดสรรงบประมาณ สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.102จำนวน1 หลัง3ห้องเรียน

            ในปี พ.ศ. 2544    ได้รับความเมตตา จากองค์หลวงพ่อ อินถวาย  สันตุสสโก  โดย นายแพทย์เจตน์  วิงประวัติ  ซึ่งเป็นลูกศิษย์ ได้สร้าง อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  จำนวน 4 ห้องเรียน

             ในปี พ.ศ. 2554    นายวิวัฒน์ สุวรรณไตรย์   ซึ่งเพิ่งย้านมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้ใหม่  ได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ฉ เปลี่ยนเสาอาคารเรียน 54 ต้น ใช้ดินถมที่ 800 คิว  ปรับปรุงห้องสมุดมูลมังอิสาน  ซ่อมแซมอาคารเรียนสปช.102   โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน เป็นผู้จัดหางบประมาณ  สิ้นเงิน  240,000 บาท

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-24 10:26:32 น.

นายวิวัฒน์ สุวรรณไตรย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านป่าแดง

นางปนัดดา อุคำ
นายอภิชัย เบ็ญมาตย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านป่าแดง โทรศัพท์: 0857446200 อีเมล์: padang2500@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิชัย เบ็ญมาตย์ โทรศัพท์: 0887180514 อีเมล์: apichai2499@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ