โรงเรียนคำบกวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ประวัติโรงเรียนคำบกวิทยาคาร

 

 

ประวัติโรงเรียนคำบกวิทยาคาร

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมุกดาหาร  ระยะทาง 50 กิโลเมตร

ประกาศจัดตั้งเมื่อ  25  มิถุนายน  2530  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (คอมต.สศ)   และโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  และสังคม ( มพชส.)  เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนในชนบทห่างไกล  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากสภาตำบลคำบก  และชาวบ้านเป็นอย่างดี  สภาพโรงเรียนโดยทั่วไปตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ  ติดกับบ้านคำบก  ปกคลุมด้วยไม้ยืนต้นนานาพันธุ์  ใกล้กับภูเขาที่เรียงรายเป็นทางยาวอย่างสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบให้  ซึ่งเป็นแหล่งสมุนไพรธรรมชาติของชุมชน  และมีความเป็นมาพอสังเขปดังนี้

          ปี  พ.ศ. 2528  เป็นหน่วยงานเคลื่อนที่โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร

          ปี  พ.ศ. 2529  เป็นสาขา โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร

          ปี  พ.ศ. 2530  ประกาศตั้งโรงเรียน  โดยมี นายอรุณ  ธานี      ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก

          ปี  พ.ศ. 2535 - 2540        นายสว่าง   สลางสิงห์                  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          ปี  พ.ศ. 2541 - 2542        นายสมหมาย  กุโบลา                  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          ปี  พ.ศ. 2542 - 2545        นายสำราญ   จันปุ่ม                     ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          ปี  พ.ศ. 2545 - 2551       นายวิทัพ   ชาธิพา                        ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          ปี  พ.ศ. 2551 – 2559    นายคนิม   เบญมาตย์                 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          ปี  พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน    นายธวัช สุขบัติ                    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

 

          โรงเรียนคำบกวิทยาคาร  เป็นโรงเรียนประจำตำบลซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าผู้ไทย  มีอาชีพเกษตรกรรม คือทำนาเป็นอาชีพหลัก  และอาชีพอื่นๆ เป็นอาชีพเสริมบ้าง  ฐานะของผู้ปกครองของนักเรียนยากจนถึงปานกลาง รายได้ผู้ปกครองโดยเฉลี่ย 30,000 - 50,000 บาทต่อปี แต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นิยมส่งบุตรหลานให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  สังเกตจากในเขตตำบลคำบกผู้ปกครองนักเรียนจะส่งบุตรหลานให้ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ครบ 100 %  ทุกปี

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-05-28 12:04:04 น.

นายธวัช สุขบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คำบกวิทยาคาร

นายสถิตย์ จันทร์เกษ
นางจิตตินันท์ เบญมาตย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,000
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคำบกวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โทรศัพท์: 042663070 อีเมล์: KBW2530.hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยุธนา ผิวขำ โทรศัพท์: 0896184036 อีเมล์: thana-52@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]