โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3


ประวัติโรงเรียนบ้านม่อนปิ่น

 

สภาพปัจจุบัน

โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 403  คน ชาย 192 คน หญิง 211 คน มีครูทั้งสิ้นจำนวน 17 คน ชาย 5 หญิง 12 คน มีนักการภารโรงจำนวน 1 คน

พื้นที่โรงเรียน     

มีเนื้อที่ 2 แปลง  เป็นที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน

                แปลงที่ 1 มีเนื้อที่  6 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา  ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.418ได้มาโดย ราษฎรยกให้  หนังสือสำคัญสำหรับที่ดินตามเอกสารสิทธิ์  นสล. ทะเบียนเลขที่ 0388

อาณาเขตโรงเรียน

ทิศเหนือ                ติดลำน้ำมาว                                                         ยาว  110  เมตร

ทิศใต้                      ติดถนนฝาง-บ้านลาน                                        ยาว  100  เมตร

ทิศตะวันออก       ติดทางสาธารณะประโยชน์หมู่บ้าน               ยาว  100  เมตร

ทิศตะวันตก          ติดเขตบ้านนายอินทร  ศรีวรรณตัน                ยาว   70   เมตร

                แปลงที่ 2 มีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา  ตามเอกสารสิทธิ์  นส.3ก ทะเบียนเลขที่ 1294 เล่มที่ 13ข หน้า 44 เลขที่ดิน 365 หมายเลข 4848 1ข แผ่นที่ 63  เป็นที่ตั้งโรงเรียนบ้านหนองบัวเดิม

เขตบริการการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านม่อนปิ่น

 

 

ระดับการศึกษาปฐมวัย –ประถมศึกษา เขตบริการ  7 หมู่บ้าน

ระดับมัธยมศึกษา เขตบริการ 9 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาวขี้เหล็ก

หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาวขี้เหล็ก

หมู่ที่ 2 บ้านแม่มาวต้นตุ้ม

หมู่ที่ 2 บ้านแม่มาวต้นตุ้ม

หมู่ที่ 3 บ้านม่อนปิ่น

หมู่ที่ 3 บ้านม่อนปิ่น

หมู่ที่ 4 บ้านป่าฮิ้น

หมู่ที่ 4 บ้านป่าฮิ้น

หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว

หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา

หมู่ที่ 12 บ้านม่อนปิ่นใต้

หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว

หมู่ที่ 13 บ้านเด่นชัย

หมูที่ 9 บ้านเวียงหวาย

 

หมู่ที่ 12 บ้านม่อนปิ่นใต้

 

หมู่ที่ 13 บ้านเด่นชัย

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายวรศักดิ์ สมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านม่อนปิ่น

นางสาวพรรณี จันณรงค์
นางสาวนงคราญ นวลฝั้น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

11
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โทรศัพท์: 053-451001 อีเมล์: banmonpin@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สำอางค์ มีธรรม โทรศัพท์: 0899554040 อีเมล์: arng_vios@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]