• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                       รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์  2

                    **********************************************

  ๑.    นายภูเบศร์            มูลเมือง                     ที่ปรึกษากรรมการสถานศึกษา

  ๒.    นายสุรินทร์           นทีไพรวัลย์                 ประธานกรรมการสถานศึกษา

  ๓.    นายนันทชัย          อมรเลิศศักดิ์               กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนา

  ๔.    นายบุญเท่ง           โกสินทร์                    กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน

  ๕.    นายอินชัย             เมธาอนันต์กุล             กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ๖.    นายวรพจน์            พุ่มตระกูล                   กรรมการที่เป็นผู้แทนครู

  ๗.    นายพนม               เมธาอนันต์กุล             กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๘.    นายชำนาญ           ยอดยิ่งหทัยกุล            กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๙.    นายชัชวาล            เตชะเลิศพนา              กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ๑๐.   นางฐิติกาญจน์             พิมพขันธ์                    กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๑๑.   นางสาวปทิตตา      ขวัญมณีกุล                 กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๑๒.   นายชาคริต             สุขสกุลปัญญา            กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง

  ๑๓.   นายสิทธิศักดิ์          สุวรรณโชติ                กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:33:58 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุเมธ หุ่นภักดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอรยา พันแตง

 • นายวรพจน์ พุ่มตระกูลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,057
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โทรศัพท์: 0871829097 อีเมล์: chaomaeluanguppatham2@cme2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายวรพจน์ พุ่มตระกูล โทรศัพท์: 0847406435 อีเมล์: jaomae.2@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]