• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

                 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2   สามารถบริหารจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม  ตอบสนองความต้องการของชุมชน

   

  ปรัชญา

  “สามัคคีคือพลัง”

                  โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์  2  เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนมีความแตกต่างกันในหลายๆ ด้านมาเรียนร่วมกัน  กล่าวคือ

                  -  ด้านเชื้อชาติ   เผ่าพันธุ์  ประกอบด้วย  เผ่าม้ง  จีนฮ่อ  ลีซอ  คนพื้นเมือง  ไทยใหญ่  และอื่น ๆ

                  -  ถิ่นที่อยู่  นักเรียนมาจากพื้นที่เขตบริการหลายพื้นที่  คือ  บ้านหนองหอยเก่า  บ้านหนองหอยใหม่  บ้านสามหลัง  บ้านห้วยหวาย  และมาจากท้องที่นอกเขตบริการ

                  -  ด้านการนับถือศาสนา  นักเรียนในโรงเรียนนับถือศาสนาพุทธ   ศาสนาคริสต์  และอื่น ๆ

                 จากความแตกต่างดังกล่าวนี้อาจเป็นต้นเหตุแห่งความแปลกแยกในสังคมทั้งในโรงเรียนและชุมชนขึ้นได้  ทางโรงเรียนจึงกำหนดปรัชญานี้ขึ้น  เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองและหลอมรวมความเป็นหนึ่งเดียว  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:33:58 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุเมธ หุ่นภักดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวรพจน์ พุ่มตระกูล

 • นางสาวไฉไล ยาสกุลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,079
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โทรศัพท์: 0871829097 อีเมล์: chaomaeluanguppatham2@cme2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายวรพจน์ พุ่มตระกูล โทรศัพท์: 0847406435 อีเมล์: jaomae.2@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]