• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                                   รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ยางห้า

                  ๑. นายมนตรี  หม่อแปล่                                   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

                  ๒. นายยุทธศักดิ์  ชื่นชูภาพ                               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                  ๓.นายคำแดง  หวันลุ้ม                                      ผู้แทนผู้ปกครอง

                  ๔. นายสุรชัย  สุขเงิน                                       ผู้แทนผู้ปกครอง

                  ๕. นางลำดวน  มุ่งทำดี                                     ผู้แทนครู 

                  ๖. นายธนิน  ยี่โท                                           ผู้แทนองค์กรชุมชน

                  ๗. นายธีระพงศ์  รุเว                                        ผู้แทนองค์กรชุมชน

                  ๘. นางกัลยา  บงกชผ่องอำไพ                           ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                  ๙. นางกัญญา  สมจิตรแก้ว                               ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                  ๑๐. นายกุลเดช  แสงสกาวรัตน์                          ผู้แทนศิษย์เก่า

                  ๑๑. นางสาวจันทร์ดี  การุณพฤกษ์                       ผู้แทนศิษย์เก่า

                  ๑๒. นายสุโข  วอริแกะ                                     ผู้แทนองค์กรศาสนา

                  ๑๓. นายตรีทูล  โพเว                                       ผู้แทนองค์กรศาสนา

                  ๑๔. นายกิตติรัช  ยี่โท                                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                                       

                  ๑๕. นางพรพิมล  กลนาวา                                กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-26 16:31:21 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวนฤสรณ์ ทูบอแก่
 • แนะนำบุคลากร

 • นางลำดวน มุ่งทำดี

 • นางสาวโชติมา บุญเติมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,474
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โทรศัพท์: 0-5346-0196 อีเมล์: Maeyangha@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: ประเสริฐ อุปนันท์ โทรศัพท์: 0884331528 อีเมล์: O_Upranant@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]