• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ๑.ด.ญ.มลธิรา  ประเสริฐสงบสุข                      ประธานนักเรียน

  ๒.ด.ญ.นีรภา  วอพะพอ                                    รองส่งเสริมสุขภาพ

  ๓.ด.ญ.วิรัลพัชร  พะตาชู                                  รองวิชาการ

  ๔.ด.ญ.สิริวัตร์  วงศืสัมพันธ์ธารา                      รองส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม

  ๕.ด.ญ.สิริวรรณา  แซ่ลี                                    รองกิจการนักเรียน

  ๖.ด.ญ.กฤติกา  วอพะพอ                                 เลขานุการ

  ๗.ด.ญ.ทิพรดา  จะหละ                                   ผู้ช่วยเลขานุการ

  ๘.ด.ญ.ปวีณา  จะหละ                                     เหรัญญิก

  ๙.ด.ญ.สุดารัตน์  โพมา                                    ผู้ช่วยเหรัญญิก

  ๑๐.ด.ช.ธารทอง  ม่วงลี                                   กรรมการ

  ๑๑.ด.ช.ยอดชาย  เกลอะมู                              กรรมการ

  ๑๒.ด.ญ.มณฑกานต์  ประเสริฐสงบสุข            กรรมการ

  ๑๓.ด.ช.สุเมธ  แผ่นชัยภูมิ                               กรรมการ

  ๑๔.ด.ช.เด่นดนัย  ดวงคำ                                กรรมการ

  ๑๕.ด.ญ.ธิดารัตน์  ยี่ให                                    กรรมการ

  ๑๖.ด.ญ.วิชิดา  คีรีรัตนะคำรณ                         กรรมการ

  ๑๗.ด.ช.สปราวิทย์  แซ่ปึง                              กรรมการ

  ๑๘.ด.ช.วีรภัทร  เว่เจ๊ะแฮ                               กรรมการ

  ๑๙.ด.ช.ศิริศักดิ์  วงค์สัมพันธธารา                  กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-26 16:31:21 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวนฤสรณ์ ทูบอแก่
 • แนะนำบุคลากร

 • นายประยูร ทองสุข

 • นางสาวสมใจ แสงอรุณสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,515
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โทรศัพท์: 0-5346-0196 อีเมล์: Maeyangha@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: ประเสริฐ อุปนันท์ โทรศัพท์: 0884331528 อีเมล์: O_Upranant@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]