• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

              โรงเรียนวัดยั้งเมิน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลยั้งเมิน  อำเภอสะเมิง   
    จังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
  โทรศัพท์ 0-5346-0332  E-mail  : yangmern@hotmail.com  
  Website :http://www.watyangmern.cme2.go.th  เปิดสอนระดับชั้น    
  อนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีเนื้อที่ 10 ไร่  89  ตารางวา  
  มีเขตพื้นที่บริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 3 บ้านยั้งเมิน  หมู่ 4  บ้านอังคาย  
  หมู่ 5 บ้านห้วยทรายขาวและหมู่ 8 บ้านใหม่ประชาชื่น ปีการศึกษา  2558  
  มีนักเรียนจำนวน 156 คน ครูจำนวน 15 คน
      
    
   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-30 14:19:13 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวศิริพรรณ ไชยา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอัมพิกา ใจก่อง

 • นายสุวิทย์ พรมทาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,399
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดยั้งเมิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โทรศัพท์: 053 460332 อีเมล์: watyangmern@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอัมพิกา ใจก่อง โทรศัพท์: 053460332 อีเมล์: ampikar17@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]