• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

                     “ภายในปี 2558 โรงเรียนวัดยั้งเมินจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการใช้เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ ควบคู่กับวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-30 14:19:13 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวศิริพรรณ ไชยา
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสราวุฒิ ตุ้ยมูล

 • นางสาวณภัทร ชัยนันท์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,318
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดยั้งเมิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โทรศัพท์: 053 460332 อีเมล์: watyangmern@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอัมพิกา ใจก่อง โทรศัพท์: 053460332 อีเมล์: ampikar17@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]