โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
ประวัติโรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง

 

ประวัติโรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง

     โรงเรีนบ้านแม่กุ้งหลวง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50120

ตั้งขึ้นเมือวันที่ 6 มิถุนายน 247 ครั้งแรกอาศัยศาลาวัดสุพรรณรังษีเป็นที่เล่าเรียน ย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบันนี้เมื่อ

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2495 โดยมีนายดี อุปวรรณ์ ครูใหญ่สมัยนั้นได้ขอความร่วมมือจากราษฎรช่วยกันสละทรัพย์

เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก.ตึก ขนาด 143 ตารางเมตร มีฝา 2 ข้าง โดยไม่อาศัยบประมาณจากทางราชการ

ต่อมาอาคารหลังนี้ได้ถูกรื้ถอนไป และสร้งาอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.203 ขนาด 200 ตารางเมตรขึ้นแทน

เมื่อวันที่ 21 ฮันวาคม 2525 ต่อมาได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่งนจังหวัดสร้างประปาโรงเรียน

และได้ซื้อที่ดินเพิ่มขยายอาณาเขตของโรงเรียนจนถึงปัจจุบันมีเนื้อที่ 4 ไร่ 45 ตารางวา ต่อมาเปลี่ยนแปลงไป

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นสำนักคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ปัจจุบันได้เปิดการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช  2551

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่กุ้งหลวง

นายเทวินทร์ ไชยมา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

910
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โทรศัพท์: 053355067 อีเมล์: JEAB.14-hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชาตรี ศรีล้อม โทรศัพท์: 0841716788 อีเมล์: ottofreedom_64@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]