• คณะกรรมการนักเรียน
 • นางสาว น้ำฝน ลุงจันต่า ประธานนักเรียน
  นางสาว สลิลทิพย์ จันทิมา รองประธานนักเรียน
  นางสาว ปณิสรา ทิปดวง กรรมการ
  นางสาว พิชญา ชัยปิน กรรมการ
  นางสาว อณิรยา ลุงซ่วย กรรมการ
  นางสาว วาสนา ผาแก้ว กรรมการ
  นางสาว ฐิติมา ลุงต๊ะ กรรมการ
  นางสาว ธีราภรณ์ ยิ้มแย้ม กรรมการ
  นาย พยุงศักดิ์ กันทะพงศ์ กรรมการ
  นาย อนุสรณ์ เมฆอากาศ กรรมการ
  นาย กิตตินันท์ เด็ดโลก กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:25:27 น.

โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โทรศัพท์: 053-457021 อีเมล์: sdy_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: tanonchai mukploy โทรศัพท์: 053457021 อีเมล์: tanonchai@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]