โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ประวัติโรงเรียนบ้านห้วยโค้ง

 

บ้านห้วยโค้ง เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงทั้งหมด โดยมีราษฎรอาศัยอยู่ประมาณ  135  ครัวเรือน ประกอบอาชีพในการทำสวนมะเขือเทศ, ทำไร่, ทำนา  ราษฎรในหมู่บ้านได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาเล่าเรียนแก่บุตรหลาน จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอาคารเรียนไม้กึ่งถาวรจำนวน 2 ห้องเรียนมอบให้กับศูนย์การเรียนชุมชนบ้านห้วยโค้ง  และทางศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภออมก๋อยได้จัดครูเข้าไปให้การศึกษาจำนวน 1 คน ต่อมาทางสำนักงานการประถมศึกษาอำเภออมก๋อย  ขอจัดตั้งโรงเรียน  ชื่อโรงเรียนบ้านห้วยโค้งขึ้น  ตามโครงการรณรงค์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานบนที่พื้นที่สูงเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  โดยได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อ วันที่  27  เดือน  มิถุนายน  2544  และเริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่  ปีการศึกษา  2544

โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง  ได้เริ่มเปิดทำการสอน  เมื่อ  วันที่  1  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2544  โดยอาศัย  อาคารเรียนของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยโค้ง  เป็นอาคารเรียนชั่วคราว  เปิดทำการสอน  2  ระดับชั้น  คือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  และชั้นประถมศึกษาปีที่  2  มีนักเรียน  จำนวน  56  คน  ครู  2  คน  โดยมีนายวิวัฒน์    ร่องระกำ  ทำหน้าที่  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยโค้ง

ว่าที่ ร.ต.อรรถวิชย์ คล่ำคง
นายกฤษฏากานต์ จี๋มะลิ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,178
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โทรศัพท์: 0861846270 อีเมล์: banhuaykongschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บ้านห้วยโค้ง อำเภออมก๋อย โทรศัพท์: - อีเมล์: banhuaykongschool@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]