โรงเรียนแม่แจ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์    ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม รู้ทันเทคโนโลยี รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

    ปรัชญา      การศึกษาคือการพัฒนาคน บนพื้นฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:23:27 น.

โรงเรียนแม่แจ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053-485104 อีเมล์: info@maechaem.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นิรุติ สิทธุวานนท์ โทรศัพท์: 0963325496 อีเมล์: kruniruth@maechaem.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]