โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

  1. นายชาญชัย   เศรษฐา   ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ
  2. ท่านพระครูวรวรรณวิวัฒน์  ผู้แทนองค์กรศาสนา                           กรรมการ
  3. นายวิเชียร   จอมวงค์   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        กรรมการ
  4. นายสุมินทร์   โหราวรรณ์                  ผู้แทนองค์กรชุมชน                            กรรมการ
  5. นายอุดม   ริยะปาน        ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
  6. นางสาวศรีไพ   สุภา   ผู้แทนศิษย์เก่า                                  กรรมการ
  7. นายบรรพต   สุยะ       ผู้แทนผู้ปกครอง                                กรรมการ
  8. นางปรานอม   จาระธรรม    ผู้แทนครู                                           กรรมการ
  9. นายไพโรจน์  ศิริ                กรรมการและเลขานุการ
       

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 16:10:20 น.

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 0-5396-7004 อีเมล์: maehopraschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แววเดือน มุนินทร์ โทรศัพท์: 0861980284 อีเมล์: waewduen_819@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]