• อำนาจหน้าที่
 • 1) จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป
  2) จัดตั้ง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ
  3) พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน
  4) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ
  5) กำกับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ
  6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินฯ
  7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  8) ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-05-09 08:35:06 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวุฒิไกร วรรณการ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางปริยา บุญตัน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางรัตติยา พัฒนากร

 • นางอุมารินทร์ หัวเวียงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

17,871
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสารภีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053321254 อีเมล์: sppschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีระศักดิ์ โพธินาม โทรศัพท์: 0871915775 อีเมล์: kunkrubeer@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]