หน่วยงานภายใน
สื่อการเรียนรู้
ประวัติโรงเรียนสารภีพิทยาคม

 

โรงเรียนสารภีพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอสารภี สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

ตั้งอยู่เลขที่ 284 หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2520 กรมสามัญศึกษา ได้ติดต่อซื้อที่ดินที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

จากนางกิมฮ้อ นิมมานเหมินทร์ จำนวน 35 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา เป็นเงิน 1,750,000 (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดตั้งโรงเรียน

และเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2521 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.1) จำนวน 3 ห้องเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) จำนวน 3 ห้องเรียน

โดยอาศัยเรียนที่อาคารเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว และมีนายวิโรจน์ นามบุรี

มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนคนแรก มีครู 14 คน และนักเรียน 256 คน

ต่อมาในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2521 จึงได้ย้ายเข้ามาทำการสอนในบริเวณที่ดินของโรงเรียน และได้ถือวันนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-04-09 15:18:00 น.

นายวุฒิไกร วรรณการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สารภีพิทยาคม
นางปริยา บุญตัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สารภีพิทยาคม

นางนุสรา ตาคำ
นางนันทชา จันทรธรรม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,980
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสารภีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053321254 อีเมล์: sppschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีระศักดิ์ โพธินาม โทรศัพท์: 0871915775 อีเมล์: kunkrubeer@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]