โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  เดิมชื่อ  โรงเรียนออนเหนือ  เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับ  มัธยมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งอยู่เลขที่ 109 หมู่ 2   ตำบลออนกลาง  อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่      ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา    ให้เปิดทำการสอนครั้งแรก   เมื่อ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2519      แต่ได้เปิดทำการสอนจริงเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2519   จึงถือว่า วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้าย วันสถาปนาโรงเรียน โดยอาศัยที่ดิน ที่คณะกรรมการสภาตำบลออนเหนือ นำโดยกำนันดี     สุภามูล   ซึ่งเป็นประธานสภาในสมัยนั้น  ขอรับบริจาคที่ดินจากประชาชน   ในตำบล    ออนเหนือ ขณะนั้น ประกอบด้วย พ่ออินสม  พรหมใจ  จำนวน  37 ไร่ผู้หมวดสนอง  เสมอวงศ์  13 ไร่ และพ่อหลวงหนานดวง วังใจ ได้รวบรวมกันพื้นที่เพิ่มเติมให้อีก 23 ไร่  รวมทั้งสิ้นประมาณ 73 ไร่           ซึ่งต่อมาได้มีการกันพื้นที่เป็นถนนรอบโรงเรียน ปัจจุบันจึงมีเนื้อที่เหลืออยู่จริงจำนวน  69 ไร่  1 งาน  15  ตารางวา โดยมีนายสมบูรณ์    ต๊ะรังษี   เป็นผู้บริหารคนแรกในตำแหน่ง  ครูใหญ่      เปิดการสอน  ครั้งแรกในระดับชั้น ม.ศ.1   มีจำนวนนักเรียนรวม  46 คน  ครู  4 คน เดิมมีเนื้อที่  69  ไร่  1  งาน  19  ตารางวา เป็นที่ดินที่คณะกรรมการสภาตำบลออนเหนือนำโดยกำนันดี  สุภามูล เป็นประธานและประชาชนในตำบลออนเหนือจัดหาให้ ต่อมาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียนจำนวน 51 ไร่  3 งาน 3 ตารางวา ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่ 121 ไร่ - งาน 22  ตารางวา  ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน  คือ นายเทียม วันมหาชัย   ดำรงตำแหน่งเป็นลำดับที่ 11


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:27:23 น.

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053-106479 อีเมล์: maeonschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชาญชัย ไพยารมณ์ โทรศัพท์: 0869155065 อีเมล์: krutuie@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]