โรงเรียนบ้านวังมน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

  1 )นายมนตรี        ไชยพูน                     ประธานคณะกรรมการ

  2 )นายวิทุน  ปวนหนอง                         กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 

  3 )นายศักดา  สุวรรณ์                           กรรมการผู้แทนครู 

  4 )นายบัญชา  แก้วยองผาง                     กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  5 )นายสินเธาว์      แก้วยองผาง                กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

  6 )นายสันพรต  คำสิทธิ์                         กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  7 )พระมหาอิสระธรรมวาที  กรรมการ          ผู้แทนองค์กรศาสนา

  8 )นายศรีวรรณ     ไชยพูน                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                             9) นายไพโรจน์  ใจเตี้ย                          กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:54:04 น.

โรงเรียนบ้านวังมน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โทรศัพท์: 053-509275 อีเมล์: w-mon_school@htmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอรรถพล คำศรีแก้ว โทรศัพท์: 0890445901 อีเมล์: social236@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]