โรงเรียนบ้านวังมน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการองค์การบริหารโรงเรียนบ้านวังมน

  1. เด็กชายธนวัฒน์  พื้นอินต๊ะศรี                             ประธานนักเรียน
  2. เด็กชายวชีรภัณฑ์  ไชยยศ                              รองประธาน
  3. เด็กชายอัศนัย  พงษ์ตุ้ย                                  กรรมการ
  4. เด็กหญิงไอยลดา  อินต๊ะลือ                               กรรมการ
  5. หัวหน้าห้องเรียนทุกห้องเรียน ป.1 – ป.6           กรรมการ
  6. เด็กหญิงอรัญญา  ไชยวารี                              กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:54:04 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางธัญญา วงษ์พันธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,754
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังมน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โทรศัพท์: 053-509275 อีเมล์: w-mon_school@htmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปริฉัตร เจริญสุข โทรศัพท์: 0882677342 อีเมล์: richat_kip@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]