โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านสันป่าสัก  จัดตั้งขึ้นโดยนายจันทร์ อุตมะ กำนันตำบลแม่ตืนได้ขอจัดตั้งโรงเรียนขึ้นตามหนังสือที่ ๖๕๘/๒๕๑๕  ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๕ โดยเปิดทำการสอน ชั้นประถม-ศึกษาปีที่ ๑-๔  มีผู้เรียนจากโรงเรียนบ้านวังมน ๕๔ คน  จากโรงเรียนแม่เทย ๓๑ คนและเพิ่มอีก  ๒๙ คน รวม ๑๑๔  คน  จำนวนครู ๒ คน  มีนายณรงค์  รัตนปัญญา เป็นครูใหญ่      

            ปัจจุบันปีการศึกษา  ๒๕๖๒   โรงเรียนบ้านสันป่าสัก  ได้เปิดทำการสอน ระดับก่อนประถม   จำนวน   ๒ ห้องเรียน อนุบาล ๒  มีผู้เรียน ๓  คน อนุบาล ๓  มีผู้เรียน ๕  คน  รวม   ๘  คน    และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๖ มี ๖  ห้องเรียน  จำนวนผู้เรียน ๕๐   คน   รวมจำนวนผู้เรียนทั้งหมด ๕๘  คน

   มีนายวิทยา  ไชยยาติ๊บ ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  มีข้าราชการครูผู้สอนทั้งหมด 3  คน และบุคลากรทางการศึกษา 5 คน ได้แก่ 

            ๑. นางพัชรินทร์ แจ้งไชย  

            ๒. นางโนรี   อดออม   

            ๓. นางจุรีรัตน์   เทนุรักษ์   

            ๔. นายวสันติ ยะปัญญา

            ๕. นางสาวศศิวิมล   สุวรรณเดชา

            ๖. นางสาวกัลยาณี  ท่าคล่อง

            ๗. นางสาวดาราพร  สุยะดอย

            ๘. นางสาวกัญญาภัทร  จันทะวาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 21:35:33 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางจุรีรัตน์ เทนุรักษ์

 • นางพัชรินทร์ แจ้งไชยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,741
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โทรศัพท์: 053-509319 อีเมล์: sps2_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวดาราพร สุยะดอย โทรศัพท์: 0832035880 อีเมล์: iam_looknam@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]