โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านสันป่าสัก  จัดตั้งขึ้นโดยนายจันทร์ อุตมะ กำนันตำบลแม่ตืนได้ขอจัดตั้งโรงเรียนขึ้นตามหนังสือที่ ๖๕๘/๒๕๑๕  ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๕ โดยเปิดทำการสอน ชั้นประถม-ศึกษาปีที่ ๑-๔  มีผู้เรียนจากโรงเรียนบ้านวังมน ๕๔ คน  จากโรงเรียนแม่เทย ๓๑ คนและเพิ่มอีก  ๒๙ คน รวม ๑๑๔  คน  จำนวนครู ๒ คน  มีนายณรงค์  รัตนปัญญา เป็นครูใหญ่      

            ปัจจุบันปีการศึกษา  ๒๕๖๓   โรงเรียนบ้านสันป่าสัก  ได้เปิดทำการสอน ระดับก่อนประถม   จำนวน   ๒ ห้องเรียน อนุบาล ๒  มีผู้เรียน ๑๐  คน อนุบาล ๓  มีผู้เรียน ๕  คน  รวม   ๑๕  คน    และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๖ มี ๖  ห้องเรียน  จำนวนผู้เรียน ๔๕   คน   รวมจำนวนผู้เรียนทั้งหม  ๖๐ คน

   มีนายธวัชชัย  บำรุงยศ ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  มีข้าราชการครูผู้สอนทั้งหมด 3  คน และบุคลากรทางการศึกษา 5 คน ได้แก่ 

            ๑. นางพัชรินทร์ แจ้งไชย  

            ๒. นางจุรีรัตน์   เทนุรักษ์   

            ๓. นางสาวปณิตา  หุปประดง

            ๔. นายวสันติ ยะปัญญา

            ๕. นางสาวศศิวิมล   สุวรรณเดชา

            ๖. นางสาวกัลยาณี  ท่าคล่อง

            ๗. นางสาวดาราพร  สุยะดอย

            ๘. นางสาวกัญญาภัทร  จันทะวาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-29 11:00:37 น.

โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โทรศัพท์: 053-509319 อีเมล์: sps2_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวดาราพร สุยะดอย โทรศัพท์: 0832035880 อีเมล์: iam_looknam@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]