โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนบ้านสันป่าสัก มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ เป็นคนดี  คนเก่ง ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่การใช้ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-29 11:00:37 น.

โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โทรศัพท์: 053-509319 อีเมล์: sps2_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวดาราพร สุยะดอย โทรศัพท์: 0832035880 อีเมล์: iam_looknam@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]