โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • พระครูวิจิตร ปริยัติการ  ประธานกรรมการ

  นางอมรจันทร์  ศรีมานนท์  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  นางสุนีย์  ทองสัมฤทธิ์  ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายปราการ  สิงห์ชัย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  นางสุภาพ  ก่ำแก้ว  ผู้แทนศิษย์เก่า

  นายมงคล  ธรรมลังกา  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  นางผ่องศรี  คำอุดนะ  ผู้แทนผู้ปกครอง

  นางพัชรินทร์  สุวรรณ  ผู้แทนครู

  นายกิตติ  ปานมี กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:02:14 น.

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โทรศัพท์: 053-979300 อีเมล์: Puangkham.10@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โสภี ศรีใจต๊ะ โทรศัพท์: 0810261896 อีเมล์: sopee.srijaita@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]