โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.นายพงษ์อนันต์  แก้วคือ                                              ประธานนักเรียน

  2. นางสาวสรวีร์  อุตสาพะแล                                          รองประธาน

  3. นางสาวจิดาภา  หนานก๋า                                           กรรมการ

  4. นายพีรวัฒน์  หันสาริกร                                              กรรมการ

  5. นายอนุสรณ์  ชัยพรม                                                  กรรมการ

  6. เด็กชายสุนทรี  อินต๊ะเทพ                                           กรรมการ

  7. เด็กชายธนภูมิ  กันตีฟอง                                             กรรมการ

  8. เด็กชายศุภณัฐ  เกิดผล                                               กรรมการ

  9. เด็กชายปฏิกรณื  จินะธรรม                                          กรรมการ

  10. เด็กชายธีรภัทร  ปราบประชา                                      กรรมการ

  11. เด็กหญิงชลธิชา  เปงปะนัน                                        กรรมการ

  12. เด็กหญิงสุชัญญา  ชัยพรม                                         กรรมการ

  13. เด็กหญิงเกษรารัตน์  อุดทาหาญ                                 กรรมการโดยตำแหน่ง

  14. เด็กหญิงญาณิศา  ตันอุตม์                                          กรรมการโดยตำแหน่ง

  16. เด็กหญิงณัฐนันท์  ดอกคำ                                          กรรมการโดยตำแหน่ง

  17. เด็กหญิงพิรดา  สุรินท์ธรรม                                         กรรมการโดยตำแหน่ง

  18. เด็กชายปุณยวีร์  ไตรรักษ์                                           กรรมการโดยตำแหน่ง

  19. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อุดสาพะแล                              กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:02:14 น.

โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โทรศัพท์: 053-979300 อีเมล์: Puangkham.10@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โสภี ศรีใจต๊ะ โทรศัพท์: 0810261896 อีเมล์: sopee.srijaita@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]