โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ที่

  ชื่อ - สกุล

  ตำแหน่ง

  1

  นายจีระพันธ์      ปัญญา

  กรรมการประธานกรรมการ

  2

  นายวิลัน          ทายะ

  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  3

  นางสาวขวัญทิพย์  กุลรัตนทิพย์

  กรรมการผู้แทนครู

  4

  นายสมเกียรติ    งามดี

  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  5

  นายพิทักษ์        ต๊ะบุตร

  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น

  6

  นายอุปถัมภ์      แก้วหลวง

  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  7

  นายรวย       ปันคำ

  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

  8

  นายหลั่น    กันทะมาลา

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  9

  นางรวีโรจน์  พรมเศษ

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-11 13:03:03 น.

โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: wongshapattana@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อังควิภา ธิยะ โทรศัพท์: 0968487161 อีเมล์: wongshapattana@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]