• ITA 2020
  • อำนาจหน้าที่

  • ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-16 10:09:53 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายประทีป สุวรรณาภัย
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายประสิทธิ์ ยอดดี
  • แนะนำบุคลากร

  • นางลัดดา ปัญจบุรี

  • นางสาวตรียามาส อนุชัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,570
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053521044 อีเมล์: psschool@pasang.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นุชรินทร์ พรมรักษา โทรศัพท์: 0864295834 อีเมล์: nucharin24@pasang.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]