• ITA 2020
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนป่าซาง ปีการศึกษา 2562

  1.       นายอรรณพ

  ปัญญาโกษา

  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  2.       นายวุฒิชัย 

  วิชัยคำ 

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  3.       นายสาคร 

  สมคำหล้า

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  4.       นางสาวนภารัตน์

  ปันทะนา

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  5.       ร ต ท จรัญ

   ไชยาอ้าย 

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  6.       นายเกรียงศักดิ์

  ศุทธิธนาวัฒน์

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  7.       นายพล

  ดำธรรม

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  8.       นายบุญส่ง 

  วังธิยอง

  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

  9.       นายบรรยง

  ลังกาสิทธิ์ 

  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  10.   นายบรรจบ 

  โพธิพฤกษ์

  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 

  11.  พระครูไพศาล

  ปรัตกิจ

  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

  12.   พระอธิการสุวี 

   

  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
  ในพื้นที่ 

  13.   นายบุญส่ง 

  วังธิยอง

  กรรมการผู้แทนครูองค์กรชุน

  14.   นางเอื้องอำไพ

  อินทโรจน์ 

  กรรมการผู้แทนครู 

  15.   นายประทีป

  สุวรรณาภัย

  กรรมการและเลขานุการ 

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-16 10:09:53 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประทีป สุวรรณาภัย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประสิทธิ์ ยอดดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสุชาติ ฝ่ายเทศ

 • นางอัจนา บุญเสริมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,573
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053521044 อีเมล์: psschool@pasang.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นุชรินทร์ พรมรักษา โทรศัพท์: 0864295834 อีเมล์: nucharin24@pasang.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]