• ข้อมูลผู้บริหาร
 • ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

   ลำดับที่

   ชื่อ – สกุล

   ปีที่ดำรงตำแหน่ง

  1.

   นายยุทธ        โรจนธารา

    พ.ศ  2494  -   พ.ศ  2500

  2.

   นายเฉลิม           กิติวรรณ

    พ.ศ  2500  -   พ.ศ  2512

  3.

   นายดาวเรือง      ลังกาฟ้า

    พ.ศ  2512   -   พ.ศ  2526

  4.

   นายบริบูรณ์     สุทธิสุภา

    พ.ศ  2526  -   พ.ศ  2528

  5.

   นายสมพงษ์    ญาณตาล

    พ.ศ  2528  -   พ.ศ  2535

  6.

   ว่าที่ร้อยตรีธวัช   โสมภีร์

    พ.ศ  2535   -   พ.ศ  2545

  7.

   ว่าที่ร้อยตรีวีรพงศ์   ใจสุนทร

    พ.ศ  2545  -   พ.ศ  2547

  8.

   นายณรงค์        แปงทอง

    พ.ศ  2547  -   พ.ศ  2549

  9.

   นายบุญโชติ        มณีศรี

    พ.ศ  2549  -    พ.ศ. 2552

  10.

   นายอรรณพ  ปัญญาโกษา

    พ.ศ. 2552 –    พ.ศ. 2557

  11.

   นายศุภชัย      ปัญญา

    พ.ศ. 2557 –     พ.ศ. 2559

  12.

   นายประชากร  เขื่อนปัญญา

    พ.ศ. 2559  –    พ.ศ.  2561

  13.

  นายประทีป  สุวรรณาภัย

    พ.ศ. 2561  –    ปัจจุบัน

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-02-13 08:43:53 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประทีป สุวรรณาภัย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประสิทธิ์ ยอดดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางลัดดา ปัญจบุรี

 • นายสุชาติ ฝ่ายเทศสถิติการเข้าเยี่ยมชม

8,479
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053521044 อีเมล์: psschool@pasang.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นุชรินทร์ พรมรักษา โทรศัพท์: 0864295834 อีเมล์: nucharin24@pasang.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]