• ITA 2020
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ vision :  ภายในปี 2565 โรงเรียนป่าซางเป็นสถานศึกษาชั้นนำ        ผู้เรียนมีคุณลักษณะของเด็กไทย ในศตวรรษที่ 21 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย        ใส่ใจสิ่งแวดล้อม    น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-16 10:09:53 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประทีป สุวรรณาภัย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประสิทธิ์ ยอดดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางลัดดา ปัญจบุรี

 • นางจุฬารัตน์ ป้อมเสมาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,566
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053521044 อีเมล์: psschool@pasang.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นุชรินทร์ พรมรักษา โทรศัพท์: 0864295834 อีเมล์: nucharin24@pasang.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]