• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ vision :  ภายในปี 2565 โรงเรียนป่าซางเป็นสถานศึกษาชั้นนำ        ผู้เรียนมีคุณลักษณะของเด็กไทย ในศตวรรษที่ 21 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย        ใส่ใจสิ่งแวดล้อม    น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-02-13 08:43:53 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายประทีป สุวรรณาภัย
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายประสิทธิ์ ยอดดี
  • แนะนำบุคลากร

  • นางเอื้อมพร เตโช

  • นางสุทธิพร เกียรติวิภาคสถิติการเข้าเยี่ยมชม

8,464
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053521044 อีเมล์: psschool@pasang.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นุชรินทร์ พรมรักษา โทรศัพท์: 0864295834 อีเมล์: nucharin24@pasang.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]