โรงเรียนวชิรป่าซาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน
            โรงเรียนวชิรป่าซางเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารงานส่วนตำบลนครเจดีย์
            โรงเรียนวชิรป่าซาง ตั้งอยู่เลขที่  210 หมู่ที่ 7 ถนนลำพูน-ลี้ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เมื่อปีการศึกษา 2513 โดยมีท่านเจ้าคุณพระโสภณวชิรธรรม (ครูบาศรีนวล) เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง ซึ่งได้รับการบริจาคที่ดินจาก
  นางสงบทิพย์ สุวังบุตร คุณหญิงโมลี  คอมันต์ และนายมานิตย์  ไชยวรรณ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 31ไร่ 3 งาน 71ตารางวา

  ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนถาวรหลังแรกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2512 เวลา 16.19 น. และถือว่าวันนี้เป็นวันก่อกำเนิด หรือวันก่อตั้งโรงเรียนวชิรป่าซาง

  โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2513 จัดการเรียนการสอนเป็นแบบสหศึกษา รับนักเรียนชั้น ม.ศ. 1 จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 72 คน

  ขณะนั้นโรงเรียนยังไม่ได้รับอัตรากำลังจากกรมวิสามัญ (กรมสามัญเดิม) จึงขอยืมตัวข้าราชการครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาช่วยราชการชั่วคราว ประกอบด้วย
            นายบุญรัตน์  ตุมสุวรรณ            ครูตรี โรงเรียนบ้านไร่ดง ทำหน้าที่ครูใหญ่
            นายดำรง  วงศานันท์               ครูตรี โรงเรียนบ้านป่าตาล
            นางสาวสมบูรณ์  วิชัยรัตน์          ครูตรี โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย


            ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มี นักเรียน  508  คน  มีข้าราชการครู  จำนวน  38  คน  ครูอัตราจ้าง จำนวน  3  คน  พนักงานราชการ     1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน โดยมีนางรติมา  ปฤษฎางคเดชา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง ปี 2556-ปัจจุบัน

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:37:27 น.

โรงเรียนวชิรป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053555372 อีเมล์: wp@wp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สุรพงษ์ จ๋าก๋าง โทรศัพท์: 0861988085 อีเมล์: suraja2520@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]