ดาวน์โหลด
ประวัติโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม

 

          โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2521  โดย นายแก้ว  ปาปวน  ประธานสภาตำบลน้ำดิบ เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับครูและคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย โรงเรียนบ้านป่ารกฟ้า โรงเรียนเหล่าดู่  โรงเรียนบ้านหนองผ้าขาว ติดต่อประสานงานการจัดตั้ง โดยได้รับบริจาคที่ดินเป็นที่ตั้งโรงเรียน 54 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา  มีราษฎรร่วมบริจาคจำนวน 14 ราย  เป็นโรงเรียนประจำตำบลน้ำดิบ  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน และได้เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2521 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 ห้องเรียน นักเรียน 107 คน (ชั้น ม.ศ.1 จำนวน 2 ห้อง ชั้น ม.1 จำนวน 2 ห้อง) มี นายสมพงษ์  ญาณตาล  อาจารย์ 1 โรงเรียนจักรคำคณาทร  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ 

           ปัจจุบันมีนายจรัส  คำอ้าย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 366 คน ครู  25 คน  ลูกจ้าง 17 คน

    

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-14 10:51:21 น.

นายจรัส คำอ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
น้ำดิบวิทยาคม
นางสาวสายสุนีย์ แสงเขื่อนแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
น้ำดิบวิทยาคม

นางเฉิดฉิน หมื่นอภัย
นางสาวอัมพิกา ติ๊บกวาง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

10,665
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 0819927645 อีเมล์: namdib.ndk199@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชลดา สายจันทร์ ชลดา สายจันทร์ โทรศัพท์: 0639630821 อีเมล์: Bee. wer@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]