• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ลำดับที่

  ชื่อ – สกุล

  ที่มา

  ตำแหน่ง

  1.        

  นายมงคล  หมื่นอภัย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ประธานกรรมการ

  2.        

  นายจรัญ  ดวงสะเก็ด    

  ผู้ทรงคุณวุฒิ     

  กรรมการ

  3.        

  นายสุรัส  ธรรมจีรัญ     

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  4.        

  นายหงษ์ทอง  ศรีษะ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ     

  กรรมการ

  5.        

  นายศักดิ์ชัย  ทันใจ       

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  6.        

  นายศราวุธ  หาญขว้าง

  ผู้ทรงคุณวุฒิ     

  กรรมการ

  7.        

  นางณัฐธิดา  ศรีกุณะ     

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  8.        

  นายชัยพร   ดวงคำ      

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กรรมการ

  9.    

  นางสาวิตรี  ทาธง

  ผู้แทนผู้ปกครอง 

  กรรมการ

  10.    

  นางผ่อนพรรณ  คำตุ่น

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  11.    

  พระครูเมธานันทกิจ

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  กรรมการ

  12.    

  พระครูปลัด ทะนง วงค์สายะ

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  กรรมการ

  13.    

  นางณิภาวรรณ  ศรีสวัสดิ์เพ็ญ

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  14.    

  นางจันทร์แก้ว  วิลยะกูล

  ผู้แทนครู

  กรรมการ

  15.    

  นายประดิษฐ์  วังพฤกษ์                  

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  กรรมการและเลขานุการ 

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-12 08:38:23 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • ว่าที่ รชฏ หมอศาสตร์

 • นางพัชราภรณ์ มูลละสถิติการเข้าเยี่ยมชม

8,602
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 0819927645 อีเมล์: namdib.ndk199@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสรศักดิ์ ไชยเฉพาะ โทรศัพท์: 0988049261 อีเมล์: bloodystonehead@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]