โรงเรียนแม่วะวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแม่วะวิทยา

  1. นายบัญญัติ  เกียล่น                ประธานฯ

  2. พระครูวิรุฬห์พิพัฒนกิจ              ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  3. นายสมควร  สืบอ้าย                  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  4. นายพนม  จิวเดช                      ผู้แทนผู้ปกครอง

  5. นางสาวสุมาลี   เกียล่น              ผู้แทนองค์กรชุมชน

  6. นายบุญกิ่ง   ศิริธางกุล               ผู้แทนองค์ท้องถิ่น

  7. นายทวี  สุวรรณภักดี                 ผู้แทนศิษย์เก่า

  8. นางเบญจนันท์  สืบสุยะ                ผู้แทนครู

  9. นางสาวปิยรัตน์  มังคลัษเฐียร       กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-18 20:50:41 น.

โรงเรียนแม่วะวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โทรศัพท์: 054294238 อีเมล์: maewawittaya2560@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กมลรัตน์ สายโอ๊ะ โทรศัพท์: 0830512237 อีเมล์: ann_sai-o@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]