โรงเรียนแม่วะวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการโรงเรียนแม่วะวิทยา


  1.ด.ช.ภัทรพล  วัทธโร       ประธานกรรมการ

  2.ด.ญ.ดลยา  ศรีบุญ       รองประธานกรรมการ

  3.ด.ญ.รินรดา   ปัญญาหลง    หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก

  4.ด.ญ.ชลธิชา   กันจันวงศ์   หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

  5.ด.ช.ธีร์กวิน  ศิริโภคิน     กรรมการ

  6.ด.ญ.วรารัตน์  ศรีสมุทร   กรรมการ

  7.ด.ช.ศิรวิทย์  อร่ามวงศ์ไพบูล    กรรมการ

  8.ด.ญ.ชัชฎาภรณ์   สมพมิตร   กรรมการ

  9.ด.ญ.นิรดา  ก๋องแก่น   กรรมการ

  10.ด.ญ.วราสยา  จินทราคำ  กรรมการ

  11.ด.ช.กฤษณะ  สุยะลังกา  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

  12.ด.ช.ศรยุทธ์   มูลซาว  กรรมการและเลขานุ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-29 13:36:25 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวปิยรัตน์ มังคลัษเฐียร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเบญจนันท์ สืบสุยะ

 • นางสาวพัชรี สิทธาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,288
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่วะวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โทรศัพท์: 054294238 อีเมล์: maewawittaya2560@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: น.ส.จันทนา สลีวงศ์ โทรศัพท์: 0884358595 อีเมล์: jantana_sacc@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]