โรงเรียนบ้านวังโป่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •                      โรงเรียนบ้านวังโป่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 สำนักงานคณะกรรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  28 มกราคม พ.ศ. 2503 และได้สถาปนาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา โดยมีผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 13 คน โรงเรียนได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                       ในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2546 นักเรียนโรงเรียนบ้านกวางจำนวน 50 คนได้มาร่วมกับโรงเรียนบ้านวังโป่ง และในวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โป่งจำนวน 58 คนได้มาเรียนร่วมกับโรงเรียนบ้านวังโป่ง ปัจจุบันปีการศึกษา 2556 มีนักเรียนทั้งหมด 133 คน ผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอนจำนวน  9 คน ปัจจุบันโรงเรียนดำเนินการให้บริการด้านการศึกษาแก่นักเรียนในเขตบริการจำนวน 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านกวาง หมู่ 2 บ้านวังโป่ง หมู่ 3 บ้านแม่โป่ง หมู่ 4 บ้านไผ่กลาง และหมู่  7 บ้านโปร่งเจริญ  ตำบลวังใต้  โดยมีนางพัชรี  เมโฆ  เป็นผู้บริหารโรงเรียน

                       โรงเรียนบ้านวังโป่งตั้งอยู่เส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลขที่ 1035 ลำปาง – วังเหนือ ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดลำปางไปทางทิศเหนือ ตามเส้นทางหลวงสายลำปาง – วังเหนือ ประมาณ 100 กิโลเมตร   ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังเหนือเป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำปาง เขต 3 เป็นระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 18:54:03 น.

โรงเรียนบ้านวังโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โทรศัพท์: 0-5424-8476 อีเมล์: banwangpong@lpg3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: มณทิรา โตลำมะ โทรศัพท์: 0844812126 อีเมล์: Montira_toy@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]