โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
 


 • ประกาศผลการเรียน
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญาโรงเรียน  

  มุ่งการเรียน เพียรศึกษา

  พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม 

  วิสัยทัศน์โรงเรียน

  โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ

  มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้มีส่วนร่วมของชุมชน

  ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพกายและจิตที่ดีมี

  ความรู้ได้มาตรฐานตามหลักสูตร

  ปลูกฝังความเป็นคนไทยยึดมั่นในระบอประชาธิปไตย

  ใส่ใจในเทคโนโลยี มีความเป็นสากล

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-14 16:06:03 น.

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054269249 อีเมล์: anubal-hc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิรภาส กันทะยอด โทรศัพท์: 0980461460 อีเมล์: candie1990@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]