โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •               ภายในปี 2556  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง จะเป็นผู้นำทางวิชาการ จัดการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรม  มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยนำเอาเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสนับสนุนการจัดการศึกษาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนะธรรมท้องถิ่น โรงเรียนบ้านหัวทุ่งเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม   


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:07:57 น.

โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054-019986 อีเมล์: hthangchat52190@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวสันต์ หมื่นบุญเป็ง โทรศัพท์: 0820290648 อีเมล์: armwev@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]