• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายบุญเนตร  เตชะอุ่น           ผู้แทนทรงคุณวุฒิ                    ประธานกรรมการ

  2.นายเวช  แก้วปินตา                ผู้แทนทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

  3.นายอภิเทพ  เตชะอุ่น             ผู้แทนทรงคุณวุฒิ                          กรรมการ

  4.นายบุญทวี  กาวิชัย                ผู้แทนทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

  5. นายสมบูรณ์  อุนนท์              ผู้แทนทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

  6.ดาบตำรวจมานิต  เตชะอุ่น       ผู้แทนทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

  7.นายสุวรรณ  เมืองมาหล่า         ผู้แทนทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

  8.นางส่วย  สิทธิวัง                    ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน                 กรรมการ 

  9.นางสาวทองสุข  ปันโท๊ะ           ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการ

  10.นายชีวิน  เตชะอ้าย                ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการ

  11.จ่าสิบเอกสงบ  อ้ายด้วง           ผู้แทนศิษย์เก่า                            กรรมการ

  12.พระครูอาทรประชากิจ              ผู้แทนองค์กรศาสนา                     กรรมการ

  13. พระอธิการสมเกียรตื ธีระวโร    ผู้แทนองค์กรศาสนา                      กรรมการ

  14. นายทวีศักดิ์  ไชยวรรณ           ผู้แทนครู                                    กรรการ           

  15. นางสาวษมาภรณ์ สายวงศ์ปัญญา        ผู้บริหารสถานศึกษา         กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-17 10:18:58 น.

โรงเรียนแม่สันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 054-343440 อีเมล์: msw.lampang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จันทกานต์ ดวงมาลา โทรศัพท์: 0932407604 อีเมล์: jantana28@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]